simple site builder

Dit team staat vanaf 1 september klaar:


T1 en T2:
Nicole Buelens : godsdienst T1 en T2 en wiskunde T1
Aurélie Joos: Frans en thema T1 en T2
Tim Rijckeboer : Nederlands en thema T1 en T2
Dounia Touzani : wiskunde T2
T3 en T4:
Riet Decuyper : thema- tijd en Nederlands T3
Laurine Stijnen: Frans
Jane Vander Elst: Engels
Tim Gistelinck: Nederlands T4
Dounia Touzani: wiskunde T3
Jari Bauwens: lichamelijke opvoeding en klasondersteuner
Arnout Vos: wiskunde T4
Tinne Horemans: Latijn en Grieks
Nina Prieels: thema- ruimte en natuur en wetenschappelijk werk
Elise Vermuyten: Godsdienst, muziek en thema-mens
Katrien Spelkens: artistieke vorming en techniek

Mentoren:
T1: Aurélie Joos
T2: Tim Rijckeboer
T3A: Riet Decuyper
T3B: Laurine Stijnen
T3C: Nina Prieels
T4A: Elise Vermuyten
T4B: Jane Vanderelst

Beleid:
Jane Vanderelst: Smartschool en ICT
Erwin Gyssens : zorgcoördinator
Sylvie Varrewaere: beleidsondersteuner
Alisson Hendrick: secretariaat
Frieda Luppens: directeur


De Tienerschool is een nieuwe school op maat van Brusselse tieners.

Ze brengt leerlingen van de derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair samen, en dat maakt haar uniek.

Op die manier zorgt ze voor een zachte overgang van lager naar secundair onderwijs en zet ze maximaal in op persoonlijke begeleiding en de groei naar meer zelfstandigheid. 


De School

Het ambitieuze programma van de Tienerschool vraagt een frisse kijk op hoe een school er kan uitzien.Schoolreglement

 Ik ben tiener

Ben je nieuwsgierig, werk je graag samen en probeer je graag zelf dingen uit?
Dan is de tienerschool misschien wel iets voor jou.

TIEN TROEVEN

De Tienerschool zorgt voor een zachte overgang van lager naar secundair onderwijs. Leerlingen worden stapsgewijs zelfstandig in een duidelijke structuur, onder enthousiaste begeleiding van expert-leerkrachten. Op die manier willen we bijdragen aan een optimaal welbevinden van onze leerlingen. Wie goed in z’n vel zit, leert nu eenmaal beter. 


Dit zijn de tien troeven van de Tienerschool. 


Uitgebreide intakeprocedure

Lang voor de eerste schooldag wordt de leerling met zijn ouders uitgenodigd om uitgebreid kennis te maken met de school. Tijdens de intakeprocedure zorgen we ervoor dat je goed weet hoe we werken op de Tienerschool. Daarnaast bekijken we waar de interesses en sterktes van de leerling liggen en welke rol de ouders voor zichzelf zien weggelegd in de ouderwerking van de school.

Persoonlijke begeleiding

Elke leerling maakt gedurende 4 jaar deel uit van een kerngroep. De kerngroep wordt begeleid door een mentor en een beperkte groep vakleerkrachten. Elke dag start met een instapmoment met de kerngroep en de mentor. De mentor houdt regelmatig een feedbackgesprek met elke leerling. Op die manier volgt hij het leerproces en het welbevinden van zijn leerlingen nauwgezet op.

Talenten leren kennen

Dankzij de thema’s komen de leerlingen in contact met alle leerdomeinen die hun studiekeuze voor de 2e graad secundair kunnen bepalen. Tijdens feedbackgesprekken onderzoeken de mentor en de leerling waar de interesses, talenten en passies liggen van de leerling. Op die manier werken we toe naar een doordachte studiekeuze voor de 2e graad secundair onderwijs.

Interactie in actie

De lessen op de Tienerschool zijn interactief. Leerlingen komen er veel aan het woord en leren samenwerken. Op die manier vergroten ze op elk moment hun taalvaardigheid en leren ze respectvol met elkaar om te gaan. Leren op de Tienerschool is een doe-woord.

Ieder zijn uitdaging

De Tienerschool biedt ruimte voor zelfstandig werk en differentiatie. We werken met basisdoelen die we met iedereen willen bereiken. Dit zijn de officiële leerplandoelen. Wie het nodig heeft, krijgt tussendoelen als tussenstap, of uitbreidingsdoelen die moeilijker zijn. Doorheen het lesprogramma willen we leerlingen zo zelfstandig mogelijk met de doelen leren omspringen. De aangeboden basisopties voor 2A zijn klassieke talen en moderne talen/wetenschappen.

Ouders als partner 

Vanaf de eerste dag maakt de Tienerschool werk van een goede samenwerking met de ouders. Ze zijn een cruciale partner om jonge tieners zo goed mogelijk te kunnen omkaderen en worden nauw betrokken bij het leerproces van hun dochter of zoon. Ouders zijn welkom op de Tienerschool voor een opvolggesprek over hun kind, als gastspreker, om een workshop te begeleiden, om mee op uitstap te gaan, als lid van de ouderraad, om in de keuken te staan tijdens het schoolfeest enz…

Een partnerschool

Aan de ontwikkeling van het programma van de Tienerschool dragen heel wat partners bij. We gaan daarbij niet over één nacht ijs. De Tienerschool is een initiatief van de vzw Sint-Goedele. Voor de inhoudelijke uitwerking wordt samengewerkt met leerkrachten lager en secundair onderwijs, Schoolmakers, Onderwijscentrum Brussel, studenten en docenten van de lerarenopleiding van VUB en Odisee en de Pedagogische Begeleidingsdienst.

Brede school

De Tienerschool is een bruistablet van energie die ook na de schooluren zorgt voor sprankels en sport. We werken samen met ouders, verenigingen en bedrijven om ook na de schooluren leerlingen de kans te geven om zich te ontplooien aan de hand van allerlei activiteiten.

Infrastructuur

Het ambitieuze programma van de Tienerschool vraagt een frisse kijk op hoe een school er kan uitzien. Hieronder zie je hoe de oude kerk van Scheut zal herrijzen tot een modern schoolcomplex waarin we onderwijs aanbieden op maat van de 21e eeuw. Klik hier voor een glimp van hoe het er zal uitzien.

Erkende leerplannen

De Tienerschool werkt met de officiële leerplannen van het Katholiek Onderwijs. Na 2 jaar Tienerschool hebben de leerlingen de leerplannen van het lager onderwijs afgerond. Na 4 jaar Tienerschool hebben leerlingen ook de eerste graad secundair A-stroom doorlopen.

Informatie

Wens je graag wat informatie of heb je een specifieke vraag

VOLG ONS