Troeven van de Tienerschool

Uitgebreide intakeprocedure
Voor je je tienerloopbaan start, maken we tijd voor een kennismakingsgesprek met jou en je ouders. We willen graag te weten komen hoe jij je voelt, wat je graag doet, waar je sterk in bent of waar je zeker in wil groeien.
Dit geeft ons onmiddelijk een beeld van jou en jij krijgt vooraf de kans om je mentor, je begeleider te leren kennen.
Sterke Start
Elke dag start de dag met een inloopmoment en een start me up of een sterke start.
Rustig de schooldag beginnen met je klasgenoten en je mentor, praten over wat je bezig houdt of wat er gebeurt rondom ons.
Talenten leren kennen
Dankzij de talentworkshops komen de leerlingen in contact met alle leerdomeinen die hun studiekeuze voor de 2e graad secundair kunnen bepalen. Na 4 jaar Tienerschool kan je samen met je ouders bewust kiezen wat jij wil doen in het vervolgonderwijs.

Thema
In de lessen thema kijken we met verschillende brillen naar het onderwerp, we zetten de brillen tijd, mens, beeld, muziek, natuur, ruimte en techniek op. Op deze manier kijken we vanuit alle domeinen naar een thema.
Werken aan zelfstandigheid
De Tienerschool biedt ruimte voor zelfstandig werk en differentiatie. Elke week krijg je een aantal uren de tijd om zelfstandig je taken te plannen en af te werken tegen de deadlines.

Tientalk

Elke 2 weken heb je een gesprek met je mentor, daar bespreken jullie samen hoe het met je gaat, welke je zorgen zijn, wat goed gaat, waar je nog meer nood aan hebt. 


Een schooldag op de tienerschool


De schooldag bestaat uit drie verschillende onderdelen

Kernpakket:


Het kernpakket bestaat uit belangrijke basisvakken: wiskunde, Nederlands, Frans, Engels en godsdienst. De instructie voor dit kerncurriculum krijgt een leerling in zijn kerngroep. 

Persoonlijk pakket:


Het persoonlijk pakket kan er voor elke leerling anders uit. Soms is er ruimte voor keuzeworkshops of optie-lessen, dan weer kan hij zich verdiepen in bepaalde stukken leerstof, zelfstandig een onderzoekje voeren of een bepaald stuk leerstof opnieuw uitgelegd krijgen. Elke leerling van de Tienerschool volgt dus een eigen leertraject. 


Thematisch pakket:


In het thematisch pakket komen verschillende vakken samen. Leerlingen leren naar thema’s kijken vanuit verschillende invalshoeken.  We doen dat via de verschillende “brillen”.


De wetenschapsbril: wat zegt de wetenschap over dit thema? 

De tijdsbril: hoe zag het thema er vroeger uit? Hoe zal het er in de toekomst uitzien? 

De ruimtebril: hoe ziet dit thema eruit in andere landen? 

De persoonlijke bril: wat vind ik hier persoonlijk van? Welke oplossingen zie ik voor dit probleem? 

De talenbril: wat vind ik over dit thema terug in andere talen?

De creatieve bril: welke muziek of kunst is gelinkt aan dit thema? 

 

Stapsgewijs leert een leerling zelf om zelf een thema vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. 


Voor de thema’s werken leerlingen van verschillende kerngroepen en jaren met elkaar samen: ze werken in groepjes, organiseren tentoonstellingen over hun werk, geven een presentatie, luisteren samen naar een interessante gastspreker, duiken de bibliotheek in, maken een uitzending voor de schoolradio, steken een optreden in elkaar in de aula van de school, interviewen specialisten, zetten experimenten op…